Bilete frå Granvin

Opning av Bjørgatunellen på Lussand nov. 16
Opning av Bjørgatunellen på Lussand nov. 16

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Offentleg ettersyn - detaljreguleringsplan for Skielva Øvre, plan id 2014001

I samsvar med vedtak i Granvin formannskap i sak nr. 061/14, og i medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vert detaljreguleringsplan for Skielva Øvre, plan id 1234 2014001, jf kart, føresegner, planomtale m. ROS-analyse og andre plandokument, lagt ut til offentleg ettersyn i 6 uker i perioden 16.12.14 – 28.01.14.

I tillegg står det i vedtaket at:

Endring Fellesføresegner i Rekkefølgjekrav punkt 3.1.2: Siste avsnitt går ut.

Føremålet med planen er å leggje til rette for eit bustadfelt på området med bustadområde, leikeområde, infrastruktur mm. Sikring av området mot hendingar frå Skielva er og del av planarbeidet. Det vert utarbeid ein faresonekartlegging som grunnlag for dette.

Saksutgreiing, ROS-analyse, kart og føresegner er tilgjengeleg på tenestetorget og på Granvin herad si heimeside www.granvin.kommune.no under planar – planar under arbeid.

Merknader og innspel må sendast Granvin herad, Pb 13, 5733 Granvin eller postmottak@granvin.kommune.no innan 28.01.14. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat – planavd.

Publisert av Ebbe D. Meinild. Sist endra 16.12.2014
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS