Bilete frå Granvin

sol.jpg
sol.jpg

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Status for opprustning av Skjervet / gamle Rv.13

 Arbeidet med opprusting av Skjervsvegen er ein del av Vossapakko. og er eit samarbeid med Turistvegprosjektet i Statens Vegvesen Det er avsett 15 mio til dette.  er og inne Turistvegprosjektet med midlar. 

Føremålet for prosjektet er heimla i bompengesøknaden for Vossapakko frå 2005 og kommunedelplan for Rv.13 Øvre Granvin - Voss Grense frå 1998. I førstnemnde står det som del av skildringa av tiltaka i vossapakko at "noverande veg i Skjervet skal tilbakeførast/rustast opp som ein opplevingsvegs i turistsamanheng (Granvin herad, vedtak, pkt. 6 i kommunedelplanen)" (s.3)

Vedlagt er skisse av forprosjektet per juni 2013. Tiltaket "Utkiksposten" vert truleg teke ut av prosjektet. 

Publisert av Ebbe D. Meinild. Sist endra 22.08.2013
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS