Bilete frå Granvin

Aking i Tueteigen barnehage 2016
Aking i Tueteigen barnehage 2016

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Offentleg ettersyn - detaljreguleringsplan Nesbø

 I møte 23.01.2018 vedtok Granvin formannskap følgjande:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vert detaljreguleringsplan for Nesbø hellegneissone, plan id 12342013001, jf kart, føresegner, planomtale, ROS-analyse og andre plandokument, lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker i perioden 24.01.18 – 07.03.18

Saka gjeld nytt framlegg til detaljreguleringsplan for Nesbø hellegneissone, som er ein natursteinsførekomst ovanfor gardane Såkvitne og Nesbø i Øvre Granvin. Planen har tidlegare vore ute til offentleg ettersyn i perioden 24.03.15 – 11.05.15, og vart vedteken 04.01.17 av Granvin heradsstyre. Etter klage på vedtaket vart saka handsama av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, som oppheva heradsstyrets vedtak med bakgrunn i at det har kome fram nye opplysingar i saka. Det ligg no føre reviderte planføresegn og ei revisjon av ROS-analyse for planen basert på innspela i frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, og nye utgreiingar/ fagrapportar. Endringane i plandokumenta gjeld tre forhold:

  • Det planlagde tiltakets verknad på flaggermus
  • Effekt av reinsepark
  • Fare for ras, utglidingar eller påverknad av grunntilhøva i dalbotn ved Spildo

Saksutgreiing, reviderte plandokument og nye rapportar er tilgjengeleg på tenestetorget og her på heimesida.

Epost med einslydande brev er sendt høyringsinstansane. Ta kontakt for ettersending av dokument som elektroniske vedlegg eller på papir.

Merknader og innspel må sendast Granvin herad, Pb 13, 5733 Granvin eller postmottak@granvin.kommune.no innan 07.03.18. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat – planavdelinga.

 
Publisert av Marit Branstveit Kjerland. Sist endra 24.01.2018
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Nye Voss
Kommuneplan 2020-2031
Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

Levert av ACOS AS