Bilete frå Granvin

Granvinsfjorden
Granvinsfjorden

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Korleis søkje om tilskot til bustadetablering eller frådeling av tomt

Søkandsfrist 2014 - 20. september

Søknaden - innhald:

-Prosjektene må ha fått/vil få byggetillatelse
Dokumentasjon:
-Kalkyle? Ja
-Beskrivelse? Ja
-Tegninger? Nei
-Realistisk finansieringsplan? Ja 

Søknad til kommunen: 
Prioritering av tiltak følgjer Bustadplan for Granvin herad 2012-15 – ligg på heimesida. 
Søknad skal sendast til Granvin herad av søkjer - ansvarleg i heradet er plansjef Ebbe Dam Meinild - ebbe@granvin.kommune.no

Sjå vedlagt presentasjon for meir info.

.

Sist endra 02.09.2014

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL TILRÅDING/VEDTAK:

Bustadplan for Granvin herad 2012 – 2015 blir godkjent slik den ligg føre.

23.08.2012 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Merknad frå Rådet: Punkt 3.2 i planen – nytt kulepunkt:
• Det må leggjast til rette for bustader med livsløpsstandard. RMNF-003/12 VEDTAK: Planen vert teken til orientering med eit ekstra punkt under 2.3:
• Det må leggjast til rette for bustader med livsløpsstandard.

Sjå les meir for relevante saksdokument.

Vedlagt er framlegg til bustadplan for Granvin herad 2012-2015. Planen har status som temaplan og vert lagt til fagleg høyring 19.07.12-23.08.12. Innspel og merknader sendast til ebbe@granvin.kommune.no

lite_husbankenlogo.jpg

Saman med Ullensvang og Balestrand er Granvin plukka ut til å vera med i regjeringas distriktssatsing om bygging av fleire bustadar.

For Granvin sin del vil det verta satsa på utleigebustadar for unge i etableringsfasen og for andre som ynskjer å "prøve bu" i Granvin.

Les heile artikkelen her.

 

Heradsvåpen - lite format

Granvin herad har blitt valgt ut som 1 av 12 kommunar i Norge til å delta i KRD si satsing "bustadetablering i distriktane 2012"!

Om satsinga frå Husbanken si heimesida:
"Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) lanserer nå en treårig satsing for å bidra i utviklingen av attraktive lokalsamfunn i distriktene gjennom å stimulere til økt tilbud av ulike typer boliger. Som en viktig del av satsingen etableres det en ny tilskuddsordning. 10 til 12 kommuner i det distriktspolitiske virkeområdet vil bli valgt ut til å delta, og tilskuddsmidlene vil være forbeholdt disse kommunene."

I Hardanger har og Ullensvang herad blitt valt ut.

Sjå les meir for relevante dokument og meir info. 

   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Nye Voss
Kommuneplan 2020-2031
Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS