Bilete frå Granvin

Nesheim sett frå Jonene
Nesheim sett frå Jonene

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Offentleg ettersyn - Revidering av arealdelen 2014

Kommunevåpen - Klikk for stort bileteKommunevåpen OBS! Plankart er no oppdatert med basiskart, da desse ved ein feil ikkje vart med.

I samsvar med vedtak i Granvin formannskap d. 09.09.14, og i medhald av plan- og bygningslova § 11-14, vert framlegg til revidering av kommuneplan si arealdel, jf vedlagte plandokument lagt ut til offentleg ettersyn i 6 uker i perioden 17.09.14 – 29.10.14.

Føremålet med planen er å revidera arealplanen med tanke på mellomstore eller store bustadfelt, dvs. på min 8 bueiningar. Dette har medført nokre endringar innafor andre tema. I tillegg er planen oppdatert etter dagens lovkrav.

Saksutgreiingog plandokument er tilgjengeleg på tenestetorget og på Granvin herad si heimeside www.granvin.kommune.no under planar – planar under arbeid. Det er produsert fleire ulike plankart for særskilte område og tema. Ved førespurnad kan ein få eit lokalt utsnitt av framlegget.

Merknader og innspel må sendast Granvin herad, Pb 13, 5733 Granvin eller postmottak@granvin.kommune.no innan 29.10.14. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat – planavd.

Me inviterar til infomøte om framlegget på heradshuset 23.09.14 kl 18.00. Her vil plansjef Ebbe Dam Meinild presentera bakgrunn og innhald, samt forklare teikn og symbol i plankartet..

Sjå vedlagte plandokument. 

Publisert av Ebbe D. Meinild. Sist endra 21.10.2014
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS