Bilete frå Granvin

Fotograf: Olav Seim
Opp mot Seljenuten
Olav Seim

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Revidering av bustadareal i kommuneplanen sin arealdel 2009-19 - melding om oppstart og utlegging av framlegg til planprogram.

Revidering av bustadareal i kommuneplanen sin arealdel 2009-19 - melding om oppstart og utlegging av framlegg til planprogram. 
Formannskapet som fast utval for plansaker gjorde d. 31.12.2012 følgjande vedtak i sak 12/49:
«Som anvist i planstrategien for Granvin herad meldes det med dette oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel, jf Pbl § 10-1. Oppstartsmelding og planprogram slik det ligg føre vert sendt på høyring og lagt til offentleg ettersyn jf Pbl §§ 4-1,11-1,11-13.
Føremålet med revideringa er å leggje til rette for mellomstore eller store bustadfelt, dvs. på min 8 bueiningar. Sjå elles planprogram for fleire detaljar.»

Framlegg til planprogram og saksdokument ligg på Granvin herad si heimeside www.granvin.kommune.no under planar - planar under arbeid.

Det vert arrangert eit ope møte på Jaunsen Gjestgjevarstad, onsdag 29.2 kl. 15-18

Epost med einslydande brev og saksdokumenta som vedlegg har blitt sendt til alle høyringsinstansar. Ta kontakt for ettersending av dokument på papir.

Merknader og innspel må sendast Granvin herad, Pb 13, 5733 Granvin eller postmottak@granvin.kommune.no innan 19. mars 2012. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat - planavd.

Sjå framlegg til planprogram under "les meir"

.

Sist endra 01.02.2012
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS