Bilete frå Granvin

Fotograf: Leif Kåre Havås
Granvin
Leif Kåre Havås

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Her finn du økonomiplan 2018-21. Dette er planen som visar korleis kommuneplanen (samfunnsdelen) skal førast ut i livet. Økonomiplanen inneheld ein oppsummering av utviklinga til no, formulering av konkrete mål og prioriteringar for dei enkelte fagområder/einingar samt drift- og investeringsbudjsjett for åra 2018-2021. Økonomiplanen rullerast/oppdaterast kvart (bidige) år.

Sjå les meir på å lasta ned dokument og sakspapir.

Kommunevåpen

 Her finn du økonomiplan 2014-17. Dette er planen som visar korleis kommuneplanen (samfunnsdelen) skal førast ut i livet. Økonoplanen inneheld ein oppsummering av utviklinga til no, formulering av konkrete mål og prioriteringar for dei enkelte fagområder/einingar samt drift- og investeringsbudjsjett for åra 2014-2017. Økonomiplanen rullerast/oppdaterast kvart år.

Sjå les meir på å lasta ned dokument og sakspapir.

plansystemet,2011

Her finn du økonomiplan 2013-16. Dette er planen som visar korleis kommuneplanen (samfunnsdelen) skal førast ut i livet. Økonoplanen inneheld ein oppsummering av utviklinga til no, formulering av konkrete mål og prioriteringar for dei enkelte fagområder/einingar samt drift- og investeringsbudjsjett for åra 2013-2016. Økonomiplanen rullerast/oppdaterast kvart (bidige) år.

Sjå les meir på å lasta ned dokument og sakspapir.

 

plansystemet,2011

Her finn du økonomiplan 2012-15. Dette er planen som visar korleis kommuneplanen (samfunnsdelen) skal førast ut i livet. Økonoplanen inneheld ein oppsummering av utviklinga til no, formulering av konkrete mål og prioriteringar for dei enkelte fagområder/einingar samt drift- og investeringsbudjsjett for åra 2013-2015. Økonomiplanen rullerast/oppdaterast kvart (bidige) år.

Sjå samanhengen i det kommunale plansystemet i figuren under:  

Budsjett

Økonomiplanen skal gje eit realistisk oversyn over sannsynlege inntekter, utgifter og prioriterte oppgåver. Planen skal omfatta minst dei 4 neste budsjettåra.

   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS