Bilete frå Granvin

Gamle jernbanebrua vd Kollanes
Gamle jernbanebrua vd Kollanes

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Framlegg til mindre endring av reguleringsplan for Stasjonsområdet i Granvin Planid 2012002

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, vert mindre endring av detaljreguleringsplan for Stasjonsområdet, jf føresegner, datert 29.04.16 sendt til uttale hjå berørte eigarar og myndigheter.
Merknader og innspel må sendast Granvin herad, Pb 13, 5733 Granvin eller postmottak@granvin.kommune.no innan 16.05.16. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat – planavd.

Føremålet med endringa er å fjerne kravet i planen om vassbåren varme for nye bygg, slik planen krev per i dag. Dette vert grunngjeve med eit framlegg om å avslutte vidare planlegging og utbygging av fjernvarmenett, basert på eit forprosjekt av Hordaland Bioenergi og dialog med Moelven Granvin Bruk AS.

Saksutgreiing og endra plandokuement er også tilgjengeleg på tenestetorget.

 

Publisert av Ebbe D. Meinild. Sist endra 29.04.2016
   

Kontaktinformasjon

Katinka Kilian
Heradshuset Postboks 13
5733 Granvin
E-post : katinka.kilian@granvin.kommune..
Telefon
: 40403871

Mobil
: 40403871

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS