Bilete frå Granvin

Fotograf: Anne-Line Mæland
Vinterleik med farge i barnehagen 2015
Anne-Line Mæland

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Melding om offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan Sentrumsplan Stasjonsområdet, planID 12342012002

Kommunevåpen - Klikk for stort bileteKommunevåpen

 

I samsvar med vedtak i Granvin formannskap i sak nr. 056/13 - 17.12.2013, og i medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vert detaljreguleringsplan Sentrumsplan Stasjonsområdet, jf kart, føresegner, planomtale og ROS-analyse og andre plandokument lagt ut til offentleg ettersyn i 6 uker i perioden 20.12.13-07.02.14.

Føremålet med planen er å nytta hamne- og landareal i Granvin sentrum for utvikling av Eide som eit bustad og rekreasjonsområde, som møtestad og lokalsamfunn med enkelte innslag av lett næring. Tiltaka som reguleringsplanen opnar for skal på ein miljøvennleg måte fremma privat og offentleg utvikling, auka busetnad, nærings- og serviceaktivitet på Eide/i Granvin.

Saksutgreiing, ROS-analyse, kart, føresegner og andre plandokument er tilgjengeleg på tenestetorget og på Granvin herad si heimeside www.granvin.kommune.no under planar – planar under arbeid.

Epost med einslydande brev og saksdokumenta som vedlegg har blitt sendt til alle høyringsinstansar. Ta kontakt for ettersending av dokument på papir.

Merknader og innspel må sendast Granvin herad, Pb 13, 5733 Granvin eller postmottak@granvin.kommune.no innan 07.02.2014. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat – planavd.

Publisert av Ebbe D. Meinild. Sist endra 17.12.2013
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS