Bilete frå Granvin

Opning av Bjørgatunellen på Lussand nov. 16
Opning av Bjørgatunellen på Lussand nov. 16

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan Sentrumsplan Stasjonsområdet

Heradsvåpen - lite format
Heradsvåpen - lite format

Varsel om oppstart av Detaljreguleringsplan Sentrumsplan Stasjonsområdet Med heimel i plan og bygningslova § 12-8 vert det meldt oppstart av detaljregulering og reguleringsendring. Vedtak om oppstart vart gjort av Granvin heradsstyre 19.09.12 i samband med vedtak av planstrategien.

Planområdet ligg innafor «sentrumsområde» i gjeldande kommuneplan og Reguleringsplan Eide 2011. Føremålet er detaljera område for mellom anna bygningar og anlegg og endra føremål og grensar i gjeldande Reguleringsplan Eide (2011).

Sjå Les meir for relvente saksdokument

Planområdet utgjer ca. 88 da og omfattar 120/8,15; 122/1-4,7,8,10-14,18,20,29,35,41,51,56,57 og 123/7,8,11,17,19,28,36,46,50,52,60,61,65,70,74. Avgrensing som på kart under: Tiltakshavar og planleggjar er Granvin herad. 

Ta kontakt for ettersending av dokument på papir. Merknader og innspel må sendast Granvin herad, Pb 13, 5733 Granvin eller postmottak@granvin.kommune.no innan 20. november 2012. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat – planavd.

Sist endra 23.10.2012
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS