Bilete frå Granvin

Fotograf: Olav Seim
Folkatoget 17. mai 2016
Olav Seim

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Høyring og offentleg ettersyn

Heradsvåpen - lite format
Heradsvåpen - lite format

I samsvar med vedtak i Granvin formannskap i sak 28/11, og i medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vert detaljreguleringsplan for massedeponi - Nedre Spildo -, jf planomtale med ROS-analyse og føresegner datert 23.03.11 og plankart datert 14.02.11, lagt ut til offentleg ettersyn.

Saksutgreiing, planomtale, kart, føresegner og ROS-analyse er tilgjengeleg i tenestetorget, i tillegg til på heimesida. Merknader og innspel må sendast Granvin herad, Pb 13, 5733 Granvin eller postmottak@granvin.kommune.no innan 26. mai 2011.

Formålet med reguleringsplanen er å  leggja til rette for bruk av eksisterande masseuttak til mellombels deponiområde for tunnelstein, og seinare utnytting av steinressursen til produksjon av pukk og grus. Planen seier og noko om korleis uttaket skal setjast i stand etter avslutta drift. Planen skal sikra høveleg areal for ei effektiv, trygg og miljømessig forsvarleg drift av massedeponi og produksjonsområde for pukk og grus. Saksutgreiing, planomtale, kart, føresegner og ROS-analyse m.m. ligg som pdf-filer under. Eventuelle spørsmål kan rettast til Granvin herad v/teknisk etat.

Sist endra 16.11.2011
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS