Bilete frå Granvin

Fjellbjørk
Fjellbjørk

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Prisar

Nye betalingssatsar/kommunale avgifter frå 1.1.2017

Link til gebyrsatser for kartlegging, deling og registering av grunneigedom finn du nederst på sida.

Betalingssatsar
Betalingsatsar    
201720182019Frå 1.8.19
1. Felles
Kopiering:
A4666
A4 Farge666
A3777
2. Oppvekst
Barnehage:
5 dagar for veka (heildagsplass)2730291029903040
4 dagar for veka2180233023902430
3 dagar for veka1675175017901820
Syskemoderasjon er 30% for barn 2 og 50% for barn 3 og oppover. Den av syskena som har den lengste opphaldstida pr veke, betalar fullt.
Skulefritidsordning (SFO):
Kl.07.30-08.30 og Kl.14.00-16.30 alle dagar201020602110
Kulturskule pr semester:
Semesteravgift vaksne128013101340
Semesteravgift born123012601290
Semesteravgift Moderne dans610620640
Semesteravgift Teikning610620640
Semesteravgift Drama620640
Semesteravgift Barnekor610620640
Syskenmoderasjon på same vilkår som i barnehagen
3. Pleie og omsorg
Husleige omsorgsbustader/Nimælingen/Mælandshagen:
enkle husvære (12+2 stk)645066006770
doble husvære (8 stk)765078308030
Eigenbetaling open omsorg:
Alle statleg styrde satsar vert sett til makspris
Under 2 G 199 716190205210
2-3 G 199716-299574900920940
3-4 G 299574-399432132013501380
4-5 G 399432- 499290185018901940
Over 5 G 499290239024502510
Sjølvkost pr. time330340350
Dag/nattplass sjukeheimen808085
Korttidsopphald150160165
Tryggleiksalarm155160160
Gjesterom stort155160160
Gjesterom lite100100100
leige kantina510520530
*Gratis for frivillige lag og organisasjonar
Kjøp av mat:
Lunsj3030
Middag m/dessert909090
Graut404040
Frukost/kvelds505050
Full pensjon145160160
4. Teknisk etat (alle gebyr inkl. 25% mva)
Årsavgift vatn:
0-75 m2 leigeareal837085708780
75-150 m2 leigeareal937095909830
Over 150 m2 leigeareal steg på 50m2520053205450
Vassmålar pr kbm eks. mva323333
Tilknytningsavgift vatn:
0-150m2 buflate234902405024650
Over 150m2 steg på 50 m2353036103700
Årsavgift kloakk:
0-75 m2 leigeareal362037103800
75-150 m2 leigeareal432044204530
Over 150 m2 leigeareal steg på 50m2226023102370
Tilknytningsavgift kloakk:
0-150m2 buflate234902405024650
Over 150m2 steg på 50 m2353036103700
Renovasjonsavgifter:
Felles i IHM-området, etter tilråding frå rep.skapet i IHM.
Septikavgift:
Septiktank inntil 4m3157016101650
Septiktank inntil 6m3211021602210
Septiktank inntil 10m3299030603140
Septiktank hytta790810830
Feieavgift:
Feieavgift630650670
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS