Bilete frå Granvin

Kajakktur
Kajakktur

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Prisar

Nye betalingssatsar/kommunale avgifter frå 1.1.2017

Link til gebyrsatser for kartlegging, deling og registering av grunneigedom finn du nederst på sida.

Betalingssatsar
201620172018
1. Felles
Kopiering:
A4666
A4 Farge666
A3777
2. Oppvekst
Barnehage:
5 dagar for veka (heildagsplass)265527302910
4 dagar for veka215021802330
3 dagar for veka167516751750
Syskemoderasjon er 30% for barn 2 og 50% for barn 3 og oppover. Den av syskena som har den lengste opphaldstida pr veke, betalar fullt.
Skulefritidsordning (SFO):
Kl.07.30-08.30 og Kl.14.00-16.30 alle dagar196020102060
Kulturskule pr semester:
Semesteravgift vaksne125012801310
Semesteravgift born120012301260
Semesteravgift Moderne dans600610620
Semesteravgift Teikning600610620
Semesteravgift Drama620
Semesteravgift Barnekor600610620
Syskenmoderasjon på same vilkår som i barnehagen
3. Pleie og omsorg
Husleige omsorgsbustader/Nimælingen/Mælandshagen:
enkle husvære (12+2 stk)645064506600
doble husvære (8 stk)765076507830
Eigenbetaling open omsorg:
Alle statleg styrde satsar vert sett til makspris
Under 2 G 180136186190205
2-3 G 180136-270204876900920
3-4 G 270204-360272128813201350
4-5 G 360272- 450340180318501890
Over 5 G 450340233023902450
Sjølvkost pr. time300330340
Dag/nattplass sjukeheimen778080
Korttidsopphald147150160
Tryggleiksalarm150155160
Gjesterom stort150155160
Gjesterom lite100100100
leige kantina500510520
*Gratis for frivillige lag og organisasjonar
Kjøp av mat:
Lunsj30
Middag m/dessert859090
Graut404040
Frukost/kvelds455050
Full pensjon140145160
4. Teknisk etat (alle gebyr inkl. 25% mva)
Årsavgift vatn:
0-75 m2 leigeareal837083708570
75-150 m2 leigeareal937093709590
Over 150 m2 leigeareal steg på 50m2520052005320
Vassmålar pr kbm eks. mva323233
Tilknytningsavgift vatn:
0-150m2 buflate234902349024050
Over 150m2 steg på 50 m2353035303610
Årsavgift kloakk:
0-75 m2 leigeareal362036203710
75-150 m2 leigeareal432043204420
Over 150 m2 leigeareal steg på 50m2226022602310
Tilknytningsavgift kloakk:
0-150m2 buflate234902349024050
Over 150m2 steg på 50 m2353035303610
Renovasjonsavgifter:
Felles i IHM-området, etter tilråding frå rep.skapet i IHM.
Septikavgift:
Septiktank inntil 4m3157015701610
Septiktank inntil 6m3211021102160
Septiktank inntil 10m3299029903060
Septiktank hytta790790810
Feieavgift:
Feieavgift630630650
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS